Wijzelf

Roald Vandepoel
faciliator, business innovator

Roald Vandepoel

Roald Vandepoel is business innovator en als initiator en consultant betrokken bij vele grote product- en dienst innovatieprojecten. Hij adviseert directies bij het (her-)ontdekken en vervolgens realiseren van hun toekomstgerichte innovaties.

Roald is actief in alle fases van het Reframing proces.