Visie

reframework methode

Wij geloven dat het voor iedere organisatie mogelijk is om de veranderende wereld van overmorgen te overleven door zichzelf constant te durven vernieuwen. Vernieuwen van eigen drive, aanpassen op ontwikkelingen uit de markt en het herfocussen van strategie tot het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Ons 'Reframework' biedt organisaties een methode die hen helpt tot strategische vernieuwing te komen, en daarbij het innovatiebewustzijn binnen de gehele organisatie te vergroten. 

De Reframework methode

Fase 1: refinding (hervinden)

Deze fase gaat vooral over het 'Hervinden' van vernieuwingsdrang in jouw organisatie. Je kijkt in de eerste stap naar de Business Drive van je organisatie, door haar scherp tegen het licht te houden en prikkelende vragen te beantwoorden. Vanuit welke overtuiging handelen jullie en is dat eigenlijk nog wel actueel? Welke kern competenties bezit jullie organisatie en hoe relevant is dat nog in deze tijd? Wat is jullie grotere belofte en zit iemand daar überhaupt nog op te wachten?

Weet je wie je bent dan wordt een tweede stap gemaakt naar Business Perspective. Hierin kijken we eerst naar de waardefilosofie van de organisatie. Vervolgens maken we een analyse van het Macro, Meso en Micro speelveld om daaruit een nieuw vergezicht te definiëren. Dit nieuwe perspectief is de visie van de onderneming op de toekomst.

Fase 2: reshaping (hervormen)

Deze fase geeft richting aan de strategische uitwerking van de nieuwe visie en noemen we de Business Strategie. Voor welke segment in het gekozen speelveld kan als beste nieuwe waarde gecreëerd gaan worden. Door interne ambities te vertalen naar strategische doelen wordt helder gemaakt welke verwachtingen er gelden voor de toekomst. Door het verkennen van de vele mogelijkheden die er zijn kan vorm gegeven worden aan de meest kansrijke scenario's om waarde te creëren. Dit leidt tot een nieuwe waarde-strategie met radicaal meer waarde dan die van de andere marktspelers.

Als deze strategie bepaald is worden de daarin opgenomen scenario's uitgewerkt tot echte Business Proposities .Daarbij worden voor de gekozen markt segmenten de specifieke klantprofielen met belangrijkste behoeften bepaald. Door de keuze op eindklanten kunnen waardevolle product- en service concepten ontwikkeld worden waarmee hun behoeften ingevuld worden. Deze Proposities worden uitgewerkt tot op operationeel nivo.

Fase 3: resetting  (herzetten) 

Deze fase geeft concrete invulling aan de operationele uitwerking van de doorbraak plannen; de roadmap wordt gebouwd en de Business Operatie krijgt vorm. De operatie wordt verder vormgegeven door vast te stellen op welke wijze de markt en kernklanten benaderd moeten worden. Met welke producten en diensten worden de behoeften ingevuld en hoe ziet de uiteindelijke business case er uit. Waarmee gaat de doorbraak gerealiseerd worden en welke samenwerkingsvormen, resources en dergelijke dienen intern en extern ingevuld te worden?

Als de business case duidelijk is geworden komt het aan op het verder vormgeven van de juiste Business Condities om de innovatie te laten slagen. Op welke wijze kan de uniciteit van de nieuwe propositie in de markt geborgd worden? Welk team en design is nodig om de producten en diensten aan te laten sluiten bij de marktbeleving en ervaring. Als laatste worden de interne KPI’s gedefinieerd waarmee de ontwikkeling van de nieuwe doorbraak en het succes gemeten worden.

Wilt u meer weten over de achtergrond en onderliggende methode, download dan hier de Whitepaper ReFramework.