Reframework

stap 3: kiezen hoe je daar komt,       bepalen van de waarde scenario's

Deze fase geeft richting aan de strategische uitwerking van de nieuwe visie en noemen wij de Business Strategie

Vanuit het nieuw gekozen Business Perspectief maken we een zoektocht naar mogelijke nieuwe waarde scenario's. Bepaald wordt voor welke segmenten in het gekozen speelveld de meeste nieuwe waarde gecreëerd kan gaan worden. Ambities worden gedefinieerd en vertaald naar strategische doelen waarmee helder wordt gemaakt welke verwachtingen gelden voor de toekomst. Op deze wijze worden alleen die nieuwe waarde scenario's vormgegeven, die zullen leiden tot radicaal meer waarde ten opzichte van die van de andere marktspelers.

WAT WORDT ONZE ‘BEACHHEAD’ MARKT EN WELKE SEGMENTEN EN VOLUMES REPRESENTEREN DIE ?

WAT WORDT ONS DUURZAAM CONCURRENTIEEL VOORDEEL, WELKE BEHOEFTEN GAAN WE VERVULLEN IN WELKE MARKTSEGMENTEN EN OP WELKE WIJZE GAAN ZE SUCCESVOL ZIJN?

OP WELKE WIJZE EN MET WELKE OPLOSSINGEN EN PARTNERS LEVEREN WIJ RADICAAL MEER WAARDE DAN DE CONCURRENTIE ?