Reframework

stap 4: ontwikkelen van vernieuwende business proposities

Als de business strategie bepaald is worden de daarin opgenomen scenario's uitgewerkt tot echte Business Proposities.

Daarbij worden voor de gekozen marktsegmenten specifieke klantprofielen met belangrijkste behoeften bepaald. Door de keuze op eindklanten kunnen waardevolle product- en serviceconcepten ontwikkeld worden waarmee hun behoeften ingevuld worden. Deze Proposities worden uitgewerkt tot op het nivo dat helder is geworden hoe de proposities vormgegeven moeten worden vanuit bedrijfskundig perspectief en hoe ze optimaal gaan aansluiten bij de klantbehoeften in de markt. Zo wordt duidelijk welke proposities aan de markt geboden worden.

WIE IS ONZE SPECIFIEKE KLANT EN WELK PROFIEL HEEFT DIE IN RELATIE TOT PAINS & GAINS?

VOOR WELKE GENERIEKE EINDKLANTEN GAAN WE WELKE GROTE BEHOEFTE INLOSSEN EN HOE GAAN WE HUN PROBLEMEN OPLOSSEN ?

WELKE PRODUCT-SERVICE-  WINST FORMULES ZIJN ER TE BEDENKEN EN HOE MANAGEN WE DE PARTNER- EN KLANTRELATIES?