Reframework

stap 2: zien waar je heen moet

Vanuit weten wie je bent wordt een tweede stap gemaakt naar Business Perspective.

Hierin kijken we eerst naar de waardefilosofie van de organisatie. Vervolgens maken we een analyse van het Macro, Meso en Micro speelveld om daaruit een nieuw vergezicht te definiëren waaruit een nieuw perspectief met bijbehorende Moonshots volgt. Dit nieuwe perspectief is de visie van de onderneming op de toekomst. Het perspectief is er voor ongeveer 5 jaar en hier wordt een bewuste keuze gemaakt voor speelveld, rol en positie in de buitenwereld!

Deze verkenning vergt een creatieve en interactieve houding en dito designproces aanpak. In deze fase wordt het nieuwe 'window of opportunity' gecreëerd waarmee de mogelijkheden naar de toekomst toe vergroot en verbreed worden.

Wat is ons 'right-to-play' en hoe zijn cultuur en reputaties verankerd waarmee optimale klantwaarde gecreëerd wordt?

Wat is ons groei-frame en hogere visie voor de komende 5 jaar? En welke rol en positie kiezen wij als organisatie in het speelveld?

Welk speelveld kiezen wij en welke relevante macro, meso en micro ontwikkelingen brengen opportunities of bedreigingen ?