Reframework

stap 5: plannen hoe je naar de markt gaat

Om de gecreëerde doorbraken verder vorm te geven wordt de business operatie verder afgestemd op de belangrijkste klant- en marktaspecten.

Door kennis van de beoogde eindklanten te verwerken tot inzichten in de wijze waarop zij optimaal bediend kunnen gaan worden, wordt de business operatie vanuit marktvraag verder vormgegeven. De tractie in de markt kan gaan ontstaan als de doorbraken concreet uitgewerkt worden tot tastbare producten en uitvoerbare services. Als dat eindbeeld zich duidelijk heeft afgetekend kan de business case gebouwd gaan worden. Er is dan immers inzicht in alle relevante aspecten voor een geslaagde innovatie. Prioritering is nodig om de resources op de juiste onderwerpen en in de noodzakelijke volgorde in te zetten. De Beoogde Business Operatie krijgt vorm in een Business Case.

HOE GAAN WE MET DE MARKT EN KLANTEN OM , HOE COMMUNICEREN WE, VIA WELKE KANALEN EN MET WELKE RESOURCES?

MET WELKE PRODUCTEN EN DIENSTEN GAAN WE DE MARKT ONTSLUITEN EN BETREDEN. OP WELKE WIJZE EN MET WELKE TIME-TO-MARKET ROADMAP?

HOE ZIET DE SLUITENDE CASE ER UIT OM SUCCES TE CREEREN IN TERMEN VAN KLANTWAARDE OMVANG, FINANCE, GOVERNANCE EN PARTNERSHIPS ?