Reframework

stap 6: regelen van de juiste condities

De uitvoering van de Business Case is alleen succesvol onder de juiste condities. 

Het benoemen van die condities en het creëren van de juiste voorwaarden heeft zowel een externe (markt)kant als een interne kant. Om de business case te laten slagen in de buitenwereld dienen de juiste juridische en IP aspecten ingevuld te worden. Daarnaast moeten de interne aspecten en voorwaarden geschapen worden opdat de business case ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kan worden. Het uiteindelijk introduceren en uitvoeren in de markt dient door de juiste personen met de juiste skills uitgevoerd te worden. Al deze condities bij elkaar maken dat een bedachte innovatie ook daadwerkelijk tot een nieuwe realisatie zal leiden.

HOE BIEDEN WE DE KLANTEN DE UNIEKE PROPOSITIE EN HOE ONDERSCHEIDEN EN BESCHERMEN WE DIE UNICITEIT?

HOE WORDT DE NIEUWE BUSINESS IN DE MARKT GEREALISEERD? WELKE RESOURCES, UITVOERINGSVORMEN EN MENSEN ZIJN NOODZAKELIJK? 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE KPI’S OM TE MONITOREN EN OP WELKE WIJZE IS DE PROPOSITIE GELINKED AAN DE BESTAANDE SITUATIE? WELKE KENNIS EN ROLLEN DIENEN INGEVULD TE WORDEN? HOE WORDEN DE RESOURCES GEFACILITEERD?